Ana Menü
Köşe Yazıları
E-Bülten
Facebook
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


Usul-i Din

Usul-i Din
USUL-U DIN

Dinin temelini oluşturan konular ikiye ayrılır

I- Usulü din” dinin esasları ” beştir.
I - Tevhit

Allah´in varlığına birliğine hin bir esi benzeri bulunmadığına inanmak. Evveldir, ahirdir, bilendir, hükmedendin, daimi diridir, gücü yetendir, ganidir, duyan bilendir. Cismi sureti yoktur, cevher ve araz değildir, zamanı ve mekanı bulunmaz, ne dünyada nede ahret´ta gözle görülmeyecektir.

Deki Allah birdir.

“Gözler onu idrak edemez ve o gözleri idrak eder. “ ( En´am 103 )
2 - Nübüvvet

Peygamber´ligin Allah´in insanlara bir lütfü olduğuna ve birincisi Âdem sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.a.) olmak üzere 124 bin Peygamber onların getirdiği kitaplara ve verdikleri haberlere inanmak.

“. Peygamber´ligini kime vereceğini Allah daha iyi bilir.” (En´am 124)

Peygamber´lerin masum olduğuna her bakımdan diğer insanlardan üstün olduklarına yiğitlik, siyaset, tedbir, sabır, anlayış, zekâ gibi her sıfata üstünlüklerine inanırız.
3 - İmamet

Hz. Peygamber kendisinden sonra oniki Masum İmam´in geleceğini ve Müslümanlara önderlik yapacaklarını bildirmiştir. Bütün Müslümanların bu Masum imamlara itaat etmeleri farzdır. Yüce Allah bu konuyla ilgili Kur´an-i Kerim´de söyle buyuruyor :

“ Ey inanlar! Allah´a itaat edin onun Peygamber´ine itaat edin. Ve sizden Emir sahibi olanlara itaat ediniz.” (Nisa 59)

“Her kim ölürde zamanının imamını tanımazsa o cehalet devrinde ölmüş gibidir.”

Bütün Peygamber´ler kendisinden sonraki vasi ve halifesini Allah´in emri ile tayin etmiştir. Hz. Âdem Habibli tayin etmiş ve Musa (a.s) in on iki tane halifesi olmuştur.

En son Peygamber´de

“ Benim halifelerimin sayısı Musa (a.s) in halifelerinin sayısı kadardır” buyurmuştur.

Birçok ayet ve hadis´de Hz. Peygamber (s.a.a.) on iki imam´in özelliklerini ve imamet´in önemini beyan etmiştir. Hatta çeşitli hadislerde on iki imamın babalarının ismini ve kendi isimlerini açıklamıştır. Ehil-i Sünnet´in Kur´an-i Kerim´den sonra en önemli hadis kitaplarından olan Sahihi Buharı´de Hz. Peygamber : “ Benden sonra oniki tane halife gelecektir hepsi de Kureys´den “ dır buyurduğu rivayet edilmiştir. ( Sahihi Tirmizi- Müsned)

İmamet Peygamberliğin devamıdır. Yüce Kur´an- in ve İslam hükümlerinin zalimler, zorbalar ve çıkarcılar tarafından bozulmaması ve İslam dininin saptırılmaması için bir koruyucu ve muhafaza ediciye aklende ihtiyaç vardır. İmam´larin tayin edilmesi, bu yüzden gereklidir. İmamet meselelide Peygamber´lik gibi yüce Allah´in insanlara bir lütfu ve merhametidir. Geçmiş Peygamber´lerin kendilerinden sonra kavimlerinin bil husus Hz. Isa ve Musa (a.s) in kavimleri, İncil ve Tevrat´i Tarif etiklerini Göz önünde bulunduracak olursak, imamet konusununun ne Kadar önemli olduğunu daha iyi anlamis olacagiz. Çünkü ilsam dini en son din ve Kur´an-i Kerim´de en son semavi kitaptır.

Ve Hz. Muhammed (s.a.v) son Peygamber´dir.

Eğer imam´lar olmasa idi, Kur´an Tahrip edilir, İslam Dini degistirilirdi. Bu da bütün insanlığın saptırılması demektir. İmamların sözü tıpkı Peygamberlerin sözüdür.

İmam´itaat etmek, Hz. Peygamber´e itaat etmek demektir.

“ Çünkü imamlar gerçek ululemirdir. Kur´an bu konuda açıkça: “ Allah´a itaat edin, resule itaat edin ve sizlerden olan emir sahiplerine (Oniki İmam'a) itaat edin” (Maide- 92)

Hz. Peygamber´de bir hadisinde söyle buyurmaktadır: “ Onlar (imamlar) size hüccettir bende onlara hüccettim. Onlari red eden beni red etmiştir sayılır. Beni red eden ise Allah´i red etmistirki, böyle insan kâfirdir “

İmamet semasının yıldızları oniki tanedir. Bu imamlar kendi dönemlerinde Müslümanların Dini, siyasi, ekonomik ve sosyal meselelilerine yorum getirmiş, bu konularda yol göstermiş ve bütün ihtiyaçlarına cevap vermişlerdi. Ancak, İslam´in düşmanı çok olduğu için İslam dininin koruyucuları durumunda olan Hz. Peygamber´in Ehl- i Beyt´ini yok etmek isteyen düşmanlar, imamları hapis etmiş, sürgüne göndermiş veya zehirleterek şehit etmişlerdir. Bu nedenlede kıyamete Kadar gönderilmiş olduğu son dinin bozulmadan ve tahrip edilmeden baki kalmasını irade eden yüce Allah (c.c), en son imamı IMAM MEHDI (a.f) koruma altına almış ve gaybet perdesi arkasına çekerek, Hüccetini İslam düşmanlarının zarar ve tehlikesinden korumuş ve böylece İslam dinininde muhafaza buyurmuştur.

Hayati iki bölümden oluşmaktadır.

I - Gaybet- i Sugra

Bu dönem 70 yıl civarında olmuştur. Hz. Mehdi´nin “ Nevvabi Erbaa” dört temsilci vasıtasıyla Şia´larin sorularina cevap vermiş, temsilcileri aracigiliyla onlara yol göstermiştir. Dört özel temsilci olarak bilinen şahısların isimleri söyledir,

I - Osman Said bin´ül Amr´i

2 - Osman bin Said

3 - Hüseyin bin Ruh

4 - Ali bin Muhammed´ül Samuri

Hz. Peygamber´den IMAM MEHDI hakanda ondan nasıl yararlanacagiz die soruldugu zaman , Peygamber : “ IMAM MEHDI bulutlarin arkasındaki grünes gibidir” buyurdu.

2 - Gaybeti kubra

IMAM MEHDI (a.f) en son olarak temsilcisine buyurdular ki :

Artik senden sonra halk arasında özel temsilci tayin etmeyeceğim. Bunun üzerine o mübarek IMAM´dan dan peki bundan sonra Şia´lar meselerinin kimden öğreneceklerdir diye sorunca Hz. İmam söyle buyurdu :

“ Vukuu bulan hadislerde, bizim hadislerimizi rivayet eden (Müctehidlere) müracaat ediniz. Zira onlar sizlere benim hüccetim ve bende onlara Allahi´in höccetiyim. “

Oniki Imam´in isimleri

I - İmam Ali

2 - İmam Hasan

3 - İmam Hüseyin

4 - İmam Zeyn´ül Abidin

5 - İmam Muhammed Bakir

6 - İmam Cafer-i Sadik

7 - İmam Musa El- Kazım

8 - İmam Rıza

9 - Imam Muhammed Taki

10 - Imam Ali En - Nakiy

11 - İmam Hasan Askeri

12 - İmam Muhammed Mehdi El- Kaim El Müntazar b. Hasan

Bu imam´lar halka Allah´in hüccetleridir. Bunların hepsi Resulallah´in nurundandir. Onlar da Peygamber ´imiz gibi ilim, hilm, fazilet, adalet, ismet güzel huyluluk vs. Gibi güzel sıfatların hepsine sahipler. Nasıl olmazlar ki onlar Hz: Muhammed´in vasi ve halifeleri halkin İmam, Önder ve beseriyete Allah´in hüccet ve delilleri deyil midirler?

Allah bizleri Ehl- i Beyt Imam´larina uymaga muvaffak etsin. Biz ancak yârdim dileriz.
4 - Adalet

Allah- u Teâlâ´nin adil olduğuna kimseye zulüm etmeyeceğine inanmaktayız. İtaat edenlere sevap verir, isyan edenleri cezalandırır.

“ Allah kullarına zulmü iradare etmez. (Gafir 31)
5 - Me´ad

Bütün kainatın yeniden dirileceğine inanırız. Allah-u Teala ölümden sonra vaad ettiği kıyamet gününde yenide diriltecek ve hesaba çekecektir.

“ Onu ilk defa yapıp meydana getiren, diriltir onu ve o, her çeşit yaratmayı bilendir. USUL-U DIN 


Üye Girişi
Caferilik İle İlgili Bilgiler
Hz. EBU TALİB‘İN a.s. İMANI
MATEM AYI BAŞLADI
ŞİA FIKHININ KAYNAKLARI
Ehl-i Beyt Mektebinde Namaz Nasıl Kılınır?
Caferiler Neden Toprağa Secde Ederler?
Caferilikte Mehdi İnancı
Caferilikte İmamet İnancı
Namazların Cem Edilmesi
Furu-u Din
Usul-i Din
Ziyaretçi Defteri

seyit ali kaçkar (romanya) - 11.02.2021 12:00:00

selamün aleyküm. yurt dışında yaşamaktayım.ahirzaman ve mehdilik konusunda son zamanlarda gaybeti numani diye bir hadis kitabından alıntılar yapılmakta sosyal medyada. bu kitabın türkçe-ingilizce /arapçasına pdfsine al islam org sitesinden ulaşılıyor. fakat kitabın orijinaliyle birebir tercümemidir anlayamadım. misalen kitapta azarbeycan ermenistanla ilgili geçen bölümlerin hadis mi yoksa müellifin yada çevirenin yorumu anlaşılamıyor. bu eserin orijinali arapça mı yoksa farsçamı. eldeki türkçe ingilizce arapça pdf in doğruluğunu neye göre kıyaslayacağız.bu konuda bilgi olarak yardımcı olabilirmisiniz.ayrıca kevser yayıcılıktan gaybeti numani türkçe ve biharul envarın 2 ciltlik bir türkçe tercümesiniyapmışlar sipariş vereceğim. fakat gaybeti numanini orijinal baskısıyla aynımıdır bilemiyorum tabi. Cevap: Aleykum selam, Kitabın aslı Arapça‘dır tercümelerde mütercimlerin bazı açıklamaları oluyor elbette ama bunun kitabın aslı olmadığı anlaşılacak şekilde ve özellikle dipnotlarda ifade edilmesi gerekir. Şüphelendiğiniz yerde Arapça orijinaline bakmak faydalı olacaktır. Eğer Arapçası elinizde yoksa turcav@turcav.org adresine talebinizi yazınız size Arapçasının PDF‘ini gönderelim. Hayırlı günler ve iyi çalışmalar.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

Yüksel Mutluer (Bursa) - 06.07.2020 12:00:00

Bihtırü‘l-envar ne zamandır gerçeği ve gerçek hadisleri araştırıyorum ben siayim ama kitaplarımız Türkçe‘ye cevrilmemis neden buharının muslumun nevevinin naklettiği hadisler varda gerçek birinci agizdan olan imamlarimizin hadisleri yok sizden ricam o gerçekleri bizle bulusturun Bihtırü‘l-envar bu kitabı siz değerli insanlar cevirirse çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz şimdiden çok tşk ediyorum Allah‘a emanet olun. Cevap: Öncelikle bu duyarlı davranışınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Biharu‘l-Envar ve benzeri birçok eserimizin güzel Türkçemize kazandırılması mekteb adına çok faydalı bir hizmet olacağı bilincindeyiz. Ancak eserin hacminin fazlalığı ve bizlerin imkanlarının azlığı şimdilik bu durumu geciktirmektedir. İnşallah dualarınızla bu sorunları en kısa zamanda aşar ve bu güzel eserleri halkımızla kavuştururuz.

HİKMET KÖSE (ADANA) - 17.01.2019 12:00:00

ÇOK DEĞERLİ VAKIF YÖNETİCİLERİ: ÇOK ZAMANDIR, ALLAME MECLİSİNİN BİHAR ÜL ENVAR İSİMLİ 110.CİLTLİK KİTABINI HER ZAMAN BAŞKA KİTAPLARDA DİPNOT OLARAK GÖRDÜM.NİYETİM OYDU Kİ BU KİTABI KAYNAĞINDAN OKUYAYIM.ANCAK SİTENİZE GİRDİM ; BİHARÜL ENVAR KİTABI ARAPÇA ALFABESİYLE YAZILMIŞ. SİZDEN VAKIF OLARAK ; BU KİTABI TÜRKÇEYE TERCÜME EDİLMESİNİ BİZ TÜRK VATANDAŞLARININ DA BU KİTABA ERİŞİMİ KOLAY OLSUN. AŞK İLE.

ramin madadlou (tehran. iran) - 05.08.2018 12:00:00

Selam Adım Ramin iran dan. Sizin faaliyetlerinizi okudum ve çok mutlu oldum. Sağolun!!!

YİĞİT TORUN (ANKARA) - 25.03.2018 12:00:00

Selamınaleyküm Adım Yiğit Ankara dan yazıyorum siteniz son derece güzel medyada gazete ve televizyonda olmayan hiç konuşulmayan İslamiyet adına bilmemiz gereken herşey var başarılarınızın devamını dilerim saygılarımla Cevap: Sayın Yiğit bey teveccühlerinizden dolayı çok teşekkür ederiz.

Yönetim (Darıca) - 21.09.2017 12:00:00

ÇOK SEVDİĞİMİZ VE DOSTUMUZ OLAN MERHUM ŞEYH GÖKMEN HOCAMIZIN VEFATI BİZLERİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR. SİTEDEN SORUMLU OLAN HOCAMIZIN VEFAT HABERİNİ ALIR ALMAZ KARS‘A GİTMESİNDEN DOLAYI SİTEDE HABER YAPILAMAMIŞTIR. VEFAT HABERİ İLE HOCALARIMIZIN APAR TOPAR CENAZE MERASİMİNE KATILMAK İÇİN YOLA ÇIKMALARI ONA VERİLEN ÖNEMİM GÖSTERGESİDİR. YALNIZ SİZLER BİZLERE MERHUM İLE İLGİLİ BİR VİDEO VEYA PAYLAŞILACAK BİR ŞEY GÖNDERİRSENİZ SEVE SEVE SİTEDE YAYINLARIZ VE MEMNU DA OLURUZ. TEKRAR MERHUMA ALLAH‘TAN RAHMET VE GERİDE KALANLARA SABIRLAR DİLERİZ.

ADEM SAVAŞ ADIBELLİ (KARS) - 19.09.2017 12:00:00

SELAMUN ALEYKUM DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. SİTENİZİ HER ZMAAN İLGİYLE TAKİP ETMEKTEYİM FAKAT DİKKATİMİ ÇEKEN ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR SİZLERLE BİRLİKTE HAREKET EDEN ARKADAŞINIZ BİZİM İSE EN SEVDİĞİMİZ ALİMİMİZ OLAN HAYATININ BAHARINDA RABBİNİN DAVETİNE CABET EDEN GÖKMEN KANKILIÇ AĞAMIZLA İLGİLİ HERHANGİ BİR HABER YAPMAMIŞ OLMANIZ. EN AZINDAN SİTEDE GÖKMEN AĞAAYLA İLGLİ BİRŞEYLER YAYINLANABİLİR

Sen de Yaz
Dini Kitaplar
  • BİZE ULAŞIN

  • Osmangazi mahallesi Recep Yazıcıoğlu caddesi no:15 Darıca / Kocaeli

  • 02626542515

  • turcav@turcav.org

www.dincbilisim.com/
YukariCik